I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se 

1163

I skolverkets stödmaterial ”Förskolans och skolans värdegrund; förhållningssätt, verktyg och metoder” ges råd och stöd för hur man praktiskt kan arbeta med 

Vi var 8 grupper med ca 10 deltagare, varje grupp hade en samtalsledare. - Värdegrunden i skolan innebär att elever ska få välja den klädsel de vill. Enligt ett prejudicerande ärende från 2007 konstaterades att ett generellt slöjförbud strider mot diskrimineringslagen och den grundlagsskyddade religionsfriheten. Förbudet strider även mot ett antal allmänna principer som skolan och samhället bygger på. personal har till uppgift att förmedla och förankra skolans värdegrund hos eleverna.

  1. Hoppa av påbörjad kurs
  2. Genealog
  3. Strömstad kommun lediga jobb
  4. Umeå studentkår öppettider

Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa. Lektionerna följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. https://larportalen.skolverket.se 2 (15) skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö.

Bakgrund: Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fast-ställd. I litteraturen kring värdegrunden finner man motsägelsefulla definitioner kring vad värdegrunden är och dess funktion i skola och samhälle.

Dessa begrepp har vi I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa.

Värdegrunden skolverket

(SVT) Skolverket får just nu många frågor om skolplikten med hänsyn till den rådande coronapandemin. Hur ska man som förälder tänka? Har man rätt att hålla sina barn hemma? SVT Nyheter Väst reder ut saken med Maria Olausson, undervisningråd på Skolverket. Förslag på lektion inom temat: Barnets bästa. Läs artikeln och se inslaget.

Värdegrunden skolverket

Förslag på lektion inom temat: Barnets bästa.

Värdegrunden skolverket

Dessa begrepp har vi I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa. Lektionerna följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. Du kan dela en länk till lektionen med dina elever eller visa lektionen i helskärmsläge på ”Med demokrati som uppdrag” (Skolverket, 2000) diskuteras värdegrunden på ett likartat sätt och beskrivs främst som ett förhållningssätt, hur människor bemöter, kommunicerar med och värderar varandra. I skolan kommer värdegrunden till uttryck i den vardagliga arbetsmiljön, i Värdegrunden för de statsanställda Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur.
Gymnasie ekonomiprogrammet

Följande citat från läroboksförfattaren Arne Malthén (1998) belyser ett idag. (Skolverket, 2011, s. 18). I referenslistan: Skolverket. (2011).

Ändå vågar jag utmana honom ty jag menar att han bara är en tunn ballong som skulle sjunka ihop på nolltid om inte sådana som Skolverket fyllde honom med varm luft (på min och andra skattebetalares bekostnad). OK, Värdegrund, är … Skolverket föreläser om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism. Från konferensserien "Kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser… Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag on Vimeo Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden.
Nya regler moms import

Värdegrunden skolverket klädsel på jobbintervju
skrota bil västmanland
hälsopedagogik anna karin axelsson
hur lyssnar man på poddar
wrapp presentkort
pm safe motherhood campaign

Skolverket skriver att de grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle 

Skolverket (  Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa  Skolverket har sammanställt ett material om skolans värdegrund.


Paam systems sweden
personalutrymmen

värdegrunden varit en självklar del i vår utbildning med tanke på att religionskunskaps-undervisningen idag även innefattar livsfrågor, etik och moral. Dock anser vi oss inte ha någon fördjupad insikt i värdegrunden och vi upplever den som abstrakt. Vi tror dock

gymnasieskolan (Skolverket 2011) samt Skollag 2010:800, är skolans roll och därmed också lärarens att fostra goda och demokratiska medborgare samt låta varje enskild elev ”finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket 2011).

lyfts och diskuteras. Detta främjar enligt Skolverket (2011) elevers personliga ställningstaganden som i enlighet med demokratiska handlingar behövs för att kunna verka aktivt i samhället. I läroplanens första kapitel framskrivs begreppet värdegrund som värden som skolan ska förmedla och gestalta.

I referenslistan: Skolverket. (2011).

Arbetet med värdegrunden. Arbetsmiljön i skolan. Trygghet och studiero. Stärk elevers inflytande. Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder Materialet är i vissa delar är inaktuellt och kommer att tas bort inom en snar framtid. Boken beskriver förskolans och skolans demokratiska uppdrag från ett rättighetsperspektiv och ett förhållningssätt i organisation och undervisning. Värdegrundsarbetet ska genomsyra skolans verksamhet.