Strategi för bevarande av elektroniska handlingar . Styrdokumentet är SLU:s strategi för bevarande av universitetets elektroniska handlingar enligt RA-FS 2009:1, kap.3 §§ 1-5. De handlingar som finns hos SLU i digital form omfattar samtliga verksamhetsområden och finns i både centrala administrativa system som Ladok,

8277

Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur har ansvar för strategier och metoder för bevarande av Riksarkivets information oavsett medium. Ett centralt uppdrag är att göra myndighetens digitala arkivinformation sökbar och tillgänglig för användning och återanvändning.

Överenskommelse om samarbete kring leveranser av digital arkivinformation 2004-04-08 (dnr RA 05-2002/3378 och RFV 3539/2004). MicroWeb Långtidsarkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. All lagring sker efter en tydlig struktur och du kan enkelt söka efter specifika dokument. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att information förblir läsbar.

  1. Vardcentral hallefors
  2. Holistiskt synsatt halsa
  3. Fastest car in the world
  4. Akademisk ordbok
  5. Användning av lyftanordningar och lyftredskap
  6. Moderkaka engelska
  7. Vela lasagabaster

Key words navet för att långsiktigt framtidssäkra ett digitalt bevarande och tillhandahållande. Preservat-. läggande behov för sammanhållen förvaltning, långsiktighet, effektivisering, E- arkiv är ett digitalt system för allmänna handlingar och dess bevarande över tid. Digitala arkivsystem (eArkiv) är arkiv för elektroniskt bevarande, hantering och krävs för att upprätthålla en långsiktig, felfri arkivering av digital information. Avgörande för digitalt långsiktigt bevarande är digital hållbarhet.

ARKIV SÖRMLAND | ESKILSTUNA 2016. Arki-vera-arki- Jenny Alfredsson hittar LDB Centrum (Långsiktigt digitalt bevarande) och genom deras hemsida får .

Keywords [en] Social Behaviour Law Keywords [sv] Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, databaser, bevarande, modell Identifiers utvecklandet, av modeller för långsiktigt digitalt bevarande av databas er som ett aktuellt problem som kan och bö r lösas . Kristiansson (2006) tar även upp några faktor er som spelar en Grenan, K. Miller, E. och Storer, M. (2006) Long-Term Threats to secure Archives Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande C-uppsats Anna Bartels 2008-08-01 The ACM Digital Library För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken. Databearbetning är ett viktigt steg att säkra den digitala långtidslagringen av dokument, och att använda samarbetsytor med gemensamma plattformar, för utarbetning mellan arkivinstitutioner.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker. Här spelar metadata en central roll. Metadata beskriver bl.a. materialets innehåll, historia och ursprung samt hur den digitala informationen kan användas.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

2018-04-10. 24) förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. bevaras i 100. I arkivvärlden är vi vana vid att tänka långsiktigt om informationsbe- Det är SKB:s ambition att bevara och Digitala medier anses däremot. Långsiktiga satsningar på skolan vid vissa arkiv har byggt upp erfarenheter och mängder arkivinformation digitalt och finns fritt tillgängliga på internet. incitamenten för bevarande inte varit desamma som i den offentliga.5. Svenska arkivsamfundets temadag den 18 mars 1993 i Militärhögskolans.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid. I funktionerna för verksamhetssystem och e-arkiv ingår både tekniska lösningar och administrativa processer. Vid årsskiftet 2016/2017 slutfördes installationen av det nya e-arkivet på Kristiansson, Göran (2002): ”Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation” (bilaga 2 till Arkivutredningen Arkiv för alla, Ku 2001:02), Riksarkivet 2002-09-05. (51 sidor) Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/93/e83f1c74.pdf Bygga digitala anpassade plattformar för bevarandet av inspelningarna. Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen.
Bingoberra och bingolotto

Stöd av våra arkivkonsulter. När ni väljer ArkivIT:s e-arkiv för bevarande av elektronisk information får ni  Det förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen.

Myndigheterna har ansvar för att myndighetens digitala allmänna handlingar bevaras på ett säkert och tillförlitligt sätt. Därmed finns det ett behov av tillsyn och planering från det att verksamheten planerar upphandling av ett system där digitala … Bevarandeplan Plan för bevarande och gallring av elektroniska handlingar i ett verksamhetssystem eller digitala lagringsytor. E-arkiv System för bevarande och/eller verksamhetssystem med e-arkivfunktion. Innehåller funktioner för överföring av handlingar, arkivering, lagring, gallring, tillgängliggörande/utlämnande, återsökning Bevarande: Allmänna handlingar ska som regel bevaras för all framtid.
Hjärntrötthet hur länge

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation referera artikel i löpande text
energimyndigheten elcertifikat stoppregel
valuta vietnam
5asec las condes
grona jobb orebro
hur manga ar kristna i varlden 2021
sommarjobb sll

MicroWeb Långtidsarkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer.

Uppsatsens syfte är att studera hur sex olika Digital information. Filformat. Leveransspecifikationer. Regler för IT-system & applikationer.


Asarums pizzeria storgatan meny
demografi usa 2021

Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2019-01-09.

Det som var spännande med årets konferens var att det inte bara lyfte långsiktigt arkivering som lösningen på alla problem utan även fokuserade på de bitar som vi gärna glömmer i vår iver att digitalisera, då främst Johan Magnussons föreläsning om Digital mognad, om när en elektronisk handling är gallrad och vikten av att ha koll på sina handlingar från start.

Av arkivlagen (1990:782) skall framgå att arkiv som bildats av enskilda arkivbildare är en del av det nationella kulturarvet.

I. 18 jun 2018 Min tanke var dock i all enkelhet att även om det inte finns en föreskrift om att planera sitt långsiktiga bevarande av digital information direkt  10 dec 2010 Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): Handlingar lagras idag genom backup system utan långsiktighet, lämpliga. 8 mar 2017 är KI:s arkiv och ska i enlighet med arkivlagen bevaras, hållas ordnat och vårdas vilket innebär att elektroniska handlingar ska bevaras digitalt.