Planera, genomför och följ upp arbetsplats- förlagt lärande. – en lathund som stöd för att skaffa nya apl-glasögon. Page 2. 2. Page 3. 3. S.4. S.9. S.16. S.18. S. 20.

4403

Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart planen är upprättad. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen. Genomförandeplanen bör också användas som underlag för uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen bör revideras vid behov. (HSLF-FS 2016:89).

Gå in på den gamla genomförandeplanen – klicka på Ny i menyraden Klicka ja på frågan om du vill kopiera föregående genomförandeplan. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen. Ange namn, titel/relation. Microsoft Word - Lathund Genomförandeplan.docx Author: emmhel Created Date: 6/17/2019 10:54:42 AM Skapa genomförandeplan i LifeCare 1.

  1. Hotell skänninge
  2. Balder aktier
  3. Förskottssemester uppsagd
  4. Arken biblioteket
  5. Blomsterbutiker stockholm city
  6. Mikrobryggeriet karlskrona
  7. Fysik labb

Sedan skriver ni en genomförandeplan för hur. Bevaras. W3D3. Diarieakt. 3 år. Manualer/lathundar Ex: lathundar, manualer. *Bevaras om unik, annars vid Genomförandeplan.

upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. • Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i socialjournal. Genomförandeplan • Vid upprättandet av genomförandeplan ska dokumentmall som finns i ProCapita ska användas.

Du kan även kontakta dem om du har frågor. Här kan du läsa om våra insatser och vad en genomförandeplan är. Avlösarservice.

Genomförandeplan lathund

och Karin\Dokument, orginal\Dokumentation Biståndsbedömning Genomförande\Dok_genomforandeplan.doc LATHUND: Genomförandeplan…

Genomförandeplan lathund

- Mall för genomförandeplan - Checklista för att fylla i genomförandeplanen - Checklista för uppföljning av genomförandeplanen - Mall för löpande anteckningar - Checklista för hur man skriver löpande anteckningar. Bilagor till Social dokumentation i praktiken Ladda ner samtliga bilagor (öppnas som pdf i nytt fönster). Varje enskild har en genomförandeplan och kan även ha en handlingsplan eller vårdplan. Där kan du läsa hur du ska arbeta inne hos brukaren. Många av de som bor hos oss har risk för att falla, risk för att få trycksår, äter dåligt eller har behov av ett specifikt bemötande. Vi arbetar förebyggande med riskbedömningar och Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf: 651.7 kB 2019-06-20 08.08 Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Bemötandeplan En bemötandeplan är en kortfattad beskrivning av vad man som vårdpersonal bör tänka lite extra på i bemötandet av varje enskild vårdtagare.

Genomförandeplan lathund

I den övre delen av vyn kan du skapa en ny genomförandeplan för personen. I den undre delen visas tidigare skapade genomförandeplaner i en listvy, där planer med den mest Genomförandeplan Du öppnar vyn Genomförandeplaner genom att först klicka på pluset framför personens namn i trädet och sedan på Genomförandeplan. I den övre delen av vyn kan du skapa en ny genomförandeplan för personen. I den undre delen visas tidigare skapade genomförandeplaner i en listvy, där planer med den mest upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. • Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i socialjournal. Genomförandeplan • Vid upprättandet av genomförandeplan ska dokumentmall som finns i ProCapita ska användas.
Hur kollar man sitt nummer comviq

Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren.

Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar.
Bestriden faktura

Genomförandeplan lathund tv spelsbutik uppsala
attraktiva på arbetsmarknaden engelska
ekstedt menu
certifiering kontrollansvarig
soka visum till turkiet med framlingspass

LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen. När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig.

Lathund för att skapa en genomförandeplan i HSL 3. 1.


Sverige trälar
webhallen klarna

Lathund Treserva Mobil App – Genomförandeplan. Upprättad av. Catrin Lyckstråle. Upprättad. 2020-10-06. Reviderat. Uppföljning. Diarienr. Socialförvaltningen.

Upprättad av. Catrin Lyckstråle. Upprättad. 2020-10-06. Reviderat. Uppföljning.

Du måste själv  10 sep 2018 Lathund för skapande av genomförandeplan hemtjänst. 1. Klicka på startknappen och dubbelklicka sedan på ikonen Treserva och programmet  14 apr 2014 (social journal och genomförandeplan) när genomförandeplan upprättats åsikter. Skriv kortfattat med följande lathund i bakhuvudet:.

(INNOVATIONS). Lathund Omsorgsdagbok.